Видео

Мэдээлэл

featured image

Тойрогтоо ажилласан өдрийн тэмдэглэл

Энэ хүүтэй авхуулсан зураг, түүнтэй ярилцсан хэсэг хугацаа надад их сайхан санагдсан. Эмнэлэгт бодлогошрон суугаа нэг хүү хүмүүстэй уулзаад явж байхад анхаарал татаад "томчуул"-ыг байлцуулалгүй зориуд очоод хэдэн хором ярилцав.