Видео

Мэдээлэл

featured image

"Боловсролын салбарын шинэчлэл"-ийн талаар залуучуудтай уулзлаа

Боловсрол, Орчин үеийн нийгмийн харилцаа биднээс Хүнийг хайрлах Хүний төлөө сэтгэл гаргах хандлагыг нэхэж байна. Бид чадалтай, сурах тэмүүлэлтэй, чин сэтгэлтэй хүүхдүүдийн сурах тэгш боломжийг хангасаар ирсэн. хангах ч болно.